guidelines for keeping your child safe

Request a Call Back
close slider

Request a call back
window.addEventListener("load", function() { var N=navigator.appName, ua=navigator.userAgent, tem;var M=ua.match(/(opera|chrome|safari|firefox|msie)\/?\s*(\.?\d+(\.\d+)*)/i);if(M && (tem= ua.match(/version\/([\.\d]+)/i))!= null) M[2]= tem[1];M=M? [M[1], M[2]]: [N, navigator.appVersion, "-?"];var browserName = M[0];var form = document.getElementById("__vtigerWebForm_16"), inputs = form.elements; form.onsubmit = function() { document.getElementById("vtigerFormSubmitBtn_16").disabled=true;var required = [], att, val; var startDate;var endDate;var endDate1;for (var i = 0; i = todayDate){alert("Date of Birth should be less than Today's Date.");document.getElementById("vtigerFormSubmitBtn_16").disabled=false;return false;}}if(inputs[i].name=="support_start_date" || inputs[i].name=="startdate"){startDate = inputs[i].value;}if(inputs[i].name=="support_end_date" || inputs[i].name=="targetenddate" || inputs[i].name=="enddate"){endDate = inputs[i].value;}if(inputs[i].name=="actualenddate"){endDate1 = inputs[i].value;}if(type == "email") {if(val != "") {var elemLabel = inputs[i].getAttribute("data-label");var emailFilter = /^[_/a-zA-Z0-9]+([!"#$%&()*+,./:;?\^_`{|}~-]?[a-zA-Z0-9/_/-])*@[a-zA-Z0-9]+([\_\-\.]?[a-zA-Z0-9]+)*\.([\-\_]?[a-zA-Z0-9])+(\.?[a-zA-Z0-9]+)?$/;var illegalChars= /[\(\)\\,\;\:\"\[\]]/ ;if (!emailFilter.test(val)) {alert("For "+ elemLabel +" field please enter valid email address"); document.getElementById("vtigerFormSubmitBtn_16").disabled=false; return false;} else if (val.match(illegalChars)) {alert(elemLabel +" field contains illegal characters"); document.getElementById("vtigerFormSubmitBtn_16").disabled=false; return false;}}}if(startDate){if(typeof startDate !== "undefined") {if(endDate){if(typeof endDate !== "undefined") {startDate = new Date(startDate);endDate = new Date(endDate);if(endDate < startDate){alert("End Date should be greater than or equal to Start Date");document.getElementById("vtigerFormSubmitBtn_16").disabled = false;return false;}}}if(endDate1){if(typeof endDate1 !== "undefined") {startDate = new Date(startDate);endDate1 = new Date(endDate1);if(endDate1 0) { alert("The following fields are required: " + required.join()); document.getElementById("vtigerFormSubmitBtn_16").disabled=false;return false; } var numberTypeInputs = document.querySelectorAll("input[type=number]");for (var i = 0; i < numberTypeInputs.length; i++) { val = numberTypeInputs[i].value;var elemLabel = numberTypeInputs[i].getAttribute("label");var elemDataType = numberTypeInputs[i].getAttribute("datatype");if(val != "") {if(elemDataType == "double") {var numRegex = /^[+-]?\d+(\.\d+)?$/;}else{var numRegex = /^[+-]?\d+$/;}if (!numRegex.test(val)) {alert("For "+ elemLabel +" field please enter valid number"); document.getElementById("vtigerFormSubmitBtn_16").disabled=false; return false;}}}var dateTypeInputs = document.querySelectorAll("input[type=date]");for (var i = 0; i < dateTypeInputs.length; i++) {dateVal = dateTypeInputs[i].value;var elemLabel = dateTypeInputs[i].getAttribute("label");if(dateVal != "") {var dateRegex = /^[1-9][0-9]{3}-(0[1-9]|1[0-2]|[1-9]{1})-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1]|[1-9]{1})$/;if(!dateRegex.test(dateVal)) {alert("For "+ elemLabel +" field please enter valid date in required format"); document.getElementById("vtigerFormSubmitBtn_16").disabled=false; return false;}}}var inputElems = document.getElementsByTagName("input");var totalFileSize = 0;for(var i = 0; i 52428800) {alert("Maximum allowed file size including all files is 50MB.");document.getElementById("vtigerFormSubmitBtn_16").disabled=false;return false;}var inputElem = document.querySelectorAll("input[type=file]");var fileSize = 0;for(var i = 0; i 5242880) {alert("Maximum allowed image size is 5MB.");document.getElementById("vtigerFormSubmitBtn_16").disabled=false;return false;}}}; var getParams=function(a){var e={},t=document.createElement('a');t.href=a;for(var r=t.search.substring(1).split('&'),l=0;l{if(a){var e=a.getAttribute('data-param'),t=localStorage.getItem(e);t&&(a.value=t)}});var allParameters=getParams(window.location.href);Object.keys(allParameters).length>0&&document.querySelectorAll('[data-type=url]').forEach(a=>{if(a){var e=a.getAttribute('data-param');allParameters[e]&&(a.value=allParameters[e])}})});